Na podstawie kalendarza kościelnego z uwzględnieniem dzieła ks. Piotra Skargi T.J. oraz innych opracowań i źródeł
na wszystkie dni całego roku ułożył
Ks. Władysław HozakowskiŻYWOTY  ŚWIĘTYCH   PAŃSKICH  -   W R Z E S I E Ń

Wrzesień


Narodzenie Najśw. Panny Maryi

(obch. 8. września)


Podwyższenie Krzyża świętego

(uroczystość 14. września)