Na podstawie kalendarza kościelnego z uwzględnieniem dzieła ks. Piotra Skargi T.J. oraz innych opracowań i źródeł
na wszystkie dni całego roku ułożył
Ks. Władysław HozakowskiŻYWOTY   ŚWIĘTYCH   PAŃSKICH  -   G R U D Z I E Ń

Grudzień


Św. Frańciszek Ksawery

(Obch. dnia 3. grudnia)


Św. Barbara przed starostą Marcyanem

(obch. dnia 4. grudnia)


Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Panny Maryi

(obch. dnia 8. grudnia)


Św. Tomasz, apostół

(Obch. 21. grudnia)


Narodzenie Pana Jezusa Chrystusa

(Uroczystość dnia 25. grudnia)


Matka Boska z Dzieciątkiem Jezus

(Wedle obrazu Sassoferrato w Watykanie)