Na podstawie kalendarza kościelnego z uwzględnieniem dzieła ks. Piotra Skargi T.J. oraz innych opracowań i źródeł
na wszystkie dni całego roku ułożył
Ks. Władysław HozakowskiSpis treści
wedle imion

ŻYWOTY  ŚWIĘTYCH   PAŃSKICH  -   spis  treści  wedle imion :    F

SPIS  TREŚCI  WEDLE  IMION

F

   20.stycznia

   Św. Fabian, papież

   15.lutego

   Św. Faustyn z Brescia

   30.maja

   Św. Feliks I., papież

   18.maja

   Św. Feliks z Cantalizio

   20.listopada

   Św. Feliks Walezy

   9.czerwca

   Św. Felicyan z Rzymu

   7.marca

   Św. Felicyta z Afryki

   30.maja

   Św. Ferdynand III. z Kastylii

   24.kwietnia

   Św. Fidelis z Sigmaringen

   1.maja

   Św. Filip, apostół

   23.sierpnia

   Św. Filip Benicyusz

   22.października

   Św. Filip z Heraklei i towarzysze

   26.maja

   Św. Filip Nereusz

   11.sierpnia

   Św. Filomena z Rzymu

   12.maja

   Św. Flawia Domicela z Terracina

   22.grudnia

   Św. Flawian z Rzymu

   4.maja

   Św. Floryan z Norikum

   17.września

   Św. Frańciszka z Asyżu blizny Chrystusowe (stygmata)

   4.października

   Św. Frańciszek z Asyżu

   10.października

   Św. Frańciszek Borgia

   4.czerwca

   Św. Frańciszek Caracciolo

   11.maja

   Św. Frańciszek Hieronimo

   3.grudnia

   Św. Frańciszek Ksawery

   2.kwietnia

   Św. Frańciszek z Paula

   29.stycznia

   Św. Frańciszek Salezy

   21.sierpnia

   Św. Frańciszka de Chantal

   9.marca

   Św. Frańciszka, Rzymianka

   27.października   

   Św. Frumencyusz z Etyopii