Na podstawie kalendarza kościelnego z uwzględnieniem dzieła ks. Piotra Skargi T.J. oraz innych opracowań i źródeł
na wszystkie dni całego roku ułożył
Ks. Władysław HozakowskiSpis treści
wedle imion

ŻYWOTY  ŚWIĘTYCH   PAŃSKICH  -   spis  treści  wedle imion :    I

SPIS  TREŚCI  WEDLE  IMION

I

   1.września

   Św. Idzi z Francyi

   1.lutego

   Św. Ignacy z Antyochyi

   23.października   

   Św. Ignacy z Konstantynopola

   31.lipca

   Św. Ignacy Loyola

   styczeń

   Imienia Najśw. Jezus uroczystość,
   II. Niedziela po Trzech Królach

   28.czerwca

   Św. Ireneusz z Lyon

   4.kwietnia

   Św. Izydor z Sewili

   15.maja

   Św. Izydor Oracz