Na podstawie kalendarza kościelnego z uwzględnieniem dzieła ks. Piotra Skargi T.J. oraz innych opracowań i źródeł
na wszystkie dni całego roku ułożył
Ks. Władysław HozakowskiŻYWOTY  ŚWIĘTYCH   PAŃSKICH  -   spis  treści  wedle dni :    C Z E R W I E C

SPIS  TREŚCI  WEDLE  DNI

Czerwiec

Styczeń


   1.czerwca

   Błog. Jakób Strepa, arcybiskup lwowski

   2.czerwca

   ŚŚw. Piotr egzorcysta i św. Marcelin, męczennicy

   3.czerwca

   Św. Klotylda, królowa Francyi
   Św. Erazm, biskup Antyochyi, patron Polski

   4.czerwca

   Św. Frańciszek Caracciolo
   Błog. Michał Giedrojć

   5.czerwca

   Św. Bonifacy, arcybiskup Moguncyi, męczennik

   6.czerwca

   Św. Norbert, arcybiskup Magdeburga, założyciel Premonstratenzów

   7.czerwca

   Św. Paweł, patryarcha Konstantynopolu, męczennik
   Błog. Stanisław Kaźmierczyk

   8.czerwca

   Św. Medard, biskup z Noyon

   9.czerwca

   ŚŚw. bracia Prymus i Felicyan, męczennicy
   Św. Pelagia z Antyochyi, dziewica i męczenniczka

   10.czerwca   

   Św. Małgorzata, królowa szkocka
   Błog. Bogumił, arcybiskup gnieźnieński

   11.czerwca

   Św. Barnabasz, apostół

   12.czerwca

   Św. Jan a St. Facundo, Augustynyanin
   Św. Eskil, biskup szwedzki, męczennik

   13.czerwca

   Św. Antoni z Padwy

   14.czerwca

   Św. Bazyli Wielki, arcybiskup Cezarei

   15.czerwca

   ŚŚw. Wit, Modest, Krescencya, męczennicy
   Św. Germana Cousin, dziewica

   16.czerwca

   Św. Benon, biskup z Meissen, apostół Słowian
   Św. Jan Frańciszek Regis z zakonu Jezuitów

   17.czerwca

   Błog. Jolenta, księżna i patronka Wielkopolski

   18.czerwca

   Św. Maryna, dziewica i zakonnica
   ŚŚw. bracia Marek i Marcelian, męczennicy

   19.czerwca

   Św. Juliana Falkonieri, dziewica i zakonnica
   Św. Bonifacy, arcybiskup, apostół Rusi, męczennik

   20.czerwca

   Św. Sylweryusz, papież-męczennik

   21.czerwca

   Św. Alojzy Gonzaga

   22.czerwca

   Św. Paulin, biskup z Nola

   23.czerwca

   Św. Marya z Oignies

   24.czerwca

   Narodzenie św. Jana Chrzciciela

   25.czerwca

   Św. Wilhelm z Monte Vergine, opat
   Czcigodna Dorota z Kwidzyny

   26.czerwca

   Św. Pelagiusz, chłopiec-męczennik
   ŚŚw. bracia Jan i Paweł, męczennicy

   27.czerwca

   Św. Władysław, król węgierski

   28.czerwca

   Św. Ireneusz, biskup z Lyon

   29.czerwca

   Św. Piotr, książę apostołów

   30.czerwca

   Św. Paweł, apostół narodów