Na podstawie kalendarza kościelnego z uwzględnieniem dzieła ks. Piotra Skargi T.J. oraz innych opracowań i źródeł
na wszystkie dni całego roku ułożył
Ks. Władysław HozakowskiŻYWOTY  ŚWIĘTYCH   PAŃSKICH  -   spis  treści  wedle dni :    L I S T O P A D

SPIS  TREŚCI  WEDLE  DNI

Listopad

Styczeń


   1.listopada

   Uroczystość Wszystkich Świętych

   2.listopada

   Dzień Zaduszny

   3.listopada

   Św. Malachiasz z Armagh, arcybiskup

   4.listopada

   Św. Karol Boromeusz z Medyolanu, kardynał-arcybiskup

   5.listopada

   Św. Zacharyasz, kapłan starozakonny, wyznawca

   6.listopada

   Św. Leonard, pustelnik

   7.listopada

   Św. Engelbert z Kolonii, arcybiskup i męczennik

   8.listopada

   Św. Gotfryd z Amiens, biskup

   9.listopada

   Św. Teodor, żołnierz-męczennik

   10.listopada   

   Św. Andrzej Avellinus

   11.listopada

   Św. Marcin z Tours, biskup

   12.listopada

   ŚŚw. Pięciu braci Pustelników w Polsce
   Św. Marcin I., papież

   13.listopada

   Św. Stanisław Kostka

   14.listopada

   Św. Józef Kuncewicz, arcybiskup Połocki

   15.listopada

   Św. Leopold, margrabia, patron Austryi
   Św. Gertruda, ksieni

   16.listopada

   Św. Edmund z Canterbury, arcybiskup

   17.listopada

   Św. Grzegórz Cudotwórca, biskup z Neocezarei
   Błog. Salomea, księżniczka polska

   18.listopada

   Św. Odo z Clugny

   19.listopada

   Św. Elźbieta z Turyngii

   20.listopada

   Św. Feliks Walezy

   21.listopada

   Uroczystość Ofiarowania Najśw. Maryi Panny

   22.listopada

   Św. Cecylia, dziewica i męczenniczka

   23.listopada

   Św. Klemens I., papież i męczennik

   24.listopada

   Św. Jan od Krzyża

   25.listopada

   Św. Katarzyna, dziewica i męczenniczka

   26.listopada

   Św. Konrad z Kostnicy, biskup
   Św. Piotr z Aleksandryi, biskup

   27.listopada

   Św. Wirgiliusz z Solnogrodu, biskup

   28.listopada

   Św. Jakób z Marchii

   29.listopada

   Św. Saturnin z Toulouse, biskup-męczennik
   Św. Saturnin z Rzymu, męczennik

   30.listopada

   Św. Andrzej, apostół