Na podstawie kalendarza kościelnego z uwzględnieniem dzieła ks. Piotra Skargi T.J. oraz innych opracowań i źródeł
na wszystkie dni całego roku ułożył
Ks. Władysław HozakowskiŻYWOTY  ŚWIĘTYCH   PAŃSKICH  -   spis  treści  wedle dni :    P A Ź D Z I E R N I K

SPIS  TREŚCI  WEDLE  DNI

Październik

Styczeń


   Niedziela I paźdz.

   Uroczystość Matki Boskiej Różańcowej

   1.października

   Św. Remigiusz z Rheims, biskup

   2.października

   Uroczystość Aniołów-Stróżów

   3.października

   Św. Gerard z Brogue, opat

   4.października

   Św. Frańciszek z Asyżu

   5.października

   Św. Placyd i towarzysze, męczennicy

   6.października

   Św. Brunon, założyciel Kartuzów

   7.października

   Św. Osyta, dziewica i męczenniczka
   Św. Sergiusz i Bachus, męczennicy

   8.października

   Św. Brygida z Szwecyi, wdowa
   Św. Pelagia, pokutnica

   9.października

   Św. Dyonyzy z Aten, biskup i męczennik
   Błog. Jan Lobedau z Torunia

   10.października   

   Św. Frańciszek Borgia

   11.października

   Św. Nikazy z Rouen, męczennik

   12.października

   Św. Serafin z Monte Granaro

   13.października

   Św. Edward, król angielski

   14.października

   Św. Kalikst I., papież-męczennik

   15.października

   Św. Teresa, Karmelitanka

   16.października

   Św. Gerard Majella

   17.października

   Św. Jadwiga z Trzebnicy, księżna
   Błog. Małgorzata Alacoque

   18.października

   Św. Łukasz, ewangelista

   19.października

   Św. Piotr z Alcantara

   20.października

   Św. Jan Kanty

   21.października

   Św. Urszula i towarzyszki, męczenniczki

   22.października

   Św. Filip z Heraklei i towarzysze, męczennicy

   23.października

   Św. Ignacy z Konstantynopola, patryarcha

   24.października

   Św. Rafał, archanioł

   25.października

   ŚŚw. małżonkowie Chryzanty i Darya, męczennicy
   ŚŚw. bracia Kryspin i Kryspinyan, męczennicy

   26.października

   Błog. Bonawentura z Potenza
   Św. Ewaryst, papież i męczennik

   27.października

   Św. Frumencyusz, apostół Etyopii

   28.października

   ŚŚw. Szymon Zelotes i Juda Tadeusz, apostołowie

   29.października

   Św. Narcyz z Jerozolimy, biskup

   30.października

   Św. Marceli i synowie, męczennicy
   Św. Alfons Rodriguez

   31.października

   Św. Wolfgang z Ratyzbony, biskup