Na podstawie kalendarza kościelnego z uwzględnieniem dzieła ks. Piotra Skargi T.J. oraz innych opracowań i źródeł
na wszystkie dni całego roku ułożył
Ks. Władysław HozakowskiŻYWOTY   ŚWIĘTYCH   PAŃSKICH  -   K W I E C I E Ń

Kwiecień


Wesele w Kanie

(podług obrazu Ferdynanda Pauwelsa)