Na podstawie kalendarza kościelnego z uwzględnieniem dzieła ks. Piotra Skargi T.J. oraz innych opracowań i źródeł
na wszystkie dni całego roku ułożył
Ks. Władysław HozakowskiSpis treści
wedle imion

ŻYWOTY  ŚWIĘTYCH   PAŃSKICH  -   spis  treści  wedle imion :    T

SPIS  TREŚCI  WEDLE  IMION

T

   28.października   

   Św. Tadeusz Juda, apostół

   24.grudnia

   Św. Tarzyla z Rzymu

   23.września

   Św. Tekla z Ikonium

   7.lutego

   Św. Teodor z Heraklei

   9.listopada

   Św. Teodor z Amasea

   28.kwietnia

   Św. Teodora z Aleksandryi

   11.stycznia

   Św. Teodozy z Palestyny

   15.października

   Św. Teresa z Avila

   21.grudnia

   Św. Tomasz, apostół

   7.marca

   Św. Tomasz z Akwinu

   29.grudnia

   Św. Tomasz z Canterbury

   1.sierpnia

   ŚŚw. Trzech córek św. Zofii męczeństwo

   6.stycznia

   ŚŚw. Trzech Króli uroczystość

   24.stycznia

   Św. Tymoteusz z Efezu

   4.stycznia

   Św. Tytus, biskup