Na podstawie kalendarza kościelnego z uwzględnieniem dzieła ks. Piotra Skargi T.J. oraz innych opracowań i źródeł
na wszystkie dni całego roku ułożył
Ks. Władysław HozakowskiSpis treści
wedle imion


ŻYWOTY  ŚWIĘTYCH   PAŃSKICH  -   S T R O N A    G Ł Ó W N A

O Stronie

Aby uchronić od zapomnienia, a jednocześnie, by umożliwić zaznajomienie się z piękną księgą, jaką jest  "ŻYWOTY ŚWIĘTYCH PAŃSKICH", pozwoliłem sobie na przepisanie tej księgi i udostępnienie jej w INTERNECIE. Myślę, iż niejedna osoba będzie chciała się dowiedzieć o życiu swojego Patrona, czyli Świętego przypadającego na dzień swoich imienin.

Niniejsza księga została wydana prawdopodobnie przez KSIĘGARNIĘ WYDAWNICZĄ POLSKĄ W POZNANIU - Wielkie Garbary 37, w 1908 roku.
Dlatego "prawdopodobnie", gdyż nie ma ona daty wydania. Jest tylko data zezwolenia na drukowanie, które brzmi: "ŻYWOTY ŚWIĘTYCH PAŃSKICH" na podstawie kalendarza kościelnego ułożył ks. Władysław Hozakowski, pozwalamy niniejszym drukować. Poznań, dnia 10 lutego 1908. Konsyrtorz Jeneralny Administratorski x.Lehaust Oficyał i Wikaryusz Jeneralny. Obok podpisu x.Lehausta jest okrągła pieczęć z napisem: SIGILLUM CONSISTORII GENRRALIS ADMINISTRATORII POSNANIENSIS i wizerunkiem biskupa z pastorałem pośrodku.

Strona ta jest dosłownym odpisem księgi "ŻYWOTY ŚWIĘTYCH PAŃSKICH", bez jakichkolwiek zmian ortograficznych i stylistycznych; pisana językiem jakim pisało się ponad sto lat temu, i który dzisiaj może wydawać sie nieco dziwny.

Ta strona, tylko w innej szacie jest na http://siomi1.w.interia.pl

Okładka


Strona druga


Zezwolenie na drukowanie


Przedmowa


Ks.Piotr Skarga


Strona siódma