Na podstawie kalendarza kościelnego z uwzględnieniem dzieła ks. Piotra Skargi T.J. oraz innych opracowań i źródeł
na wszystkie dni całego roku ułożył
Ks. Władysław HozakowskiŻYWOTY   ŚWIĘTYCH   PAŃSKICH  -   M A J

Maj


Znalezienie Krzyża Świętego (roku 326.)

(Uroczystość dnia 3. maja)


Męczeństwo św. Jana Ewangielisty. (około roku 95.)

(obch. dnia 6. maja)


Śmierć męczeńska św. Pankracego. i św. Dorotei (około roku 304.) (Podług obrazu prof. Schleibnera.)

(obch. dnia 12. maja)