Na podstawie kalendarza kościelnego z uwzględnieniem dzieła ks. Piotra Skargi T.J. oraz innych opracowań i źródeł
na wszystkie dni całego roku ułożył
Ks. Władysław HozakowskiŻYWOTY  ŚWIĘTYCH   PAŃSKICH  -   spis  treści  wedle dni :    M A J

SPIS  TREŚCI  WEDLE  DNI

Maj

Styczeń


   1.maja

   Św. Filip, apostół
   Św. Jakób Mniejszy, apostół

   2.maja

   Św. Atanazy, patryarcha z Aleksandryi
   Św. Zygmunt, król Burgundyi

   3.maja

   Znalezienie Krzyża Świętego
   Św. Aleksander I., papież

   4.maja

   Św. Monika, wdowa
   Św. Florian, męczennik

   5.maja

   Św. Pius V., papież
   Czcigodna Jutta z Chełmży

   6.maja

   Św. Elżbieta, księżniczka węgierska
   Męczeństwo św. Jana Ewangelisty

   7.maja

   Św. Jan z Bewerlay, arcybiskup Yorku
   Św. Benedykt II., papież

   8.maja

   Św. Stanisław, biskup Krakowa, męczennik

   9.maja

   Św. Grzegórz z Nazyanzu, biskup i nauczyciel Kościoła

   10.maja   

   Św. Antonin, arcybiskup Florencyi

   11.maja

   Św. Frańciszek Hieronimo z Tow. Jezusowego

   12.maja

   ŚŚw. Nereusz, Achyleusz i Flawia Domicela, męczennicy
   Św. Pankracy, męczennik

   13.maja

   Św. Serwacy, biskup z Tongern

   14.maja

   Św. Bonifacy z Rzymu, męczennik
   Św. Pachomiusz, opat z Tabenna

   15.maja

   Św. Jan de la Salle
   Św. Izydor Oracz

   16.maja

   Św. Jan Nepomucen, męczennik

   17.maja

   Św. Paschalis Baylon z zakonu św. Frańciszka

   18.maja

   Św. Feliks z Cantalizio z zakonu Kapucynów
   Św. Eryk, król szwedzki,męczennik

   19.maja

   Św. Piotr Celestyn V., papież
   Św. Dunstan, arcybiskup z Canterbury

   20.maja

   Św. Bernardyn z Siena

   21.maja

   Św. Jan Bonvisi

   22.maja

   Św. Julia, dziewica i męczenniczka

   23.maja

   Św. Jan de Rossi
   Błog. Andrzej Bobola, męczennik

   24.maja

   ŚŚw. Donacyan i Rogacyan, męczennicy
   Błog. Jan de Prado z zakonu Frańciszkanów, męczennik

   25.maja

   Św. Grzegórz VII., papież

   26.maja

   Św. Filip Nereusz, założyciel Oratoryanów

   27.maja

   Św. Marya Magdalena de Pazzis, dziewica, Karmelitanka

   28.maja

   Św. Augustyn, arcybiskup z Canterbury

   29.maja

   Św. Maksymin, biskup z Trewiru

   30.maja

   Św. Ferdynand III., król Kastylyi i Leonu
   Św. Feliks I., papież-męczennik

   31.maja

   Św. Aniela Merici, założycielka Urszulanek
   Św. Petronela, dziewica