Na podstawie kalendarza kościelnego z uwzględnieniem dzieła ks. Piotra Skargi T.J. oraz innych opracowań i źródeł
na wszystkie dni całego roku ułożył
Ks. Władysław HozakowskiŻYWOTY  ŚWIĘTYCH   PAŃSKICH  -   spis  treści  wedle dni :    S T Y C Z E Ń

SPIS  TREŚCI  WEDLE  DNI

Styczeń

Styczeń


   1.stycznia

   Uroczystość Obrzezania Pańskiego
   Św. Eufrozyna, dziewica

   2.stycznia

   Św. Makary z Aleksandryi

   3.stycznia

   Św. Genowefa, dziewica

   4.stycznia

   Św. Tytus, biskup

   5.stycznia

   Św. Szymon Słupnik

   6.stycznia

   Uroczystość    śśw. Trzech Króli

   7.stycznia

   Św. Łucyan, kapłan-męczennik

   8.stycznia

   Św. Seweryn, opat

   9.stycznia

   Św. Julian i towarzysze

   10.stycznia   

   Św. Wilhelm z Bourges, biskup

   11.stycznia

   Św. Teodozy, opat

   12.stycznia

   Św. Arkadyusz, męczennik

   13.stycznia

   Św. Gotfryd z zakonu Premonstratensów

   14.stycznia

   Św. Hilary z Poitiers, biskup

   15.stycznia

   Św. Paweł, pustelnik

   16.stycznia

   Św. Marceli, papież i męczennik

   17.stycznia

   Św. Antoni, pustelnik

   18.stycznia

   Św. Pryska, dziewica i męczenniczka
   Pamiątka założenia Stolicy Piotrowej w Rzymie

   19.stycznia

   Św. Kanut, król i męczennik

   20.stycznia

   Św. Fabian, męczennik
   Św. Sebastyan, męczennik

   21.stycznia

   Św. Agnieszka, dziewica i męczenniczka

   22.stycznia

   Św. Wincenty, męczennik

   23.stycznia

   Św. Jan Jałmużnik, patryarcha Aleksandryi

   24.stycznia

   Św. Tymoteusz, biskup i męczennik

   25.stycznia

   Nawrócenie św. Pawła

   26.stycznia

   Św. Polykarp z Smyrny, biskup i męczennik

   27.stycznia

 Św. Jan Chryzostom, patryarcha Konstantynopola

   28.stycznia

   Św. Małgorzata, królewna węgierska, dziewica

   29.stycznia

   Św. Frańciszek Salezy z Genewy, biskup

   30.stycznia

   Św. Martyna, dziewica i męczenniczka

   31.stycznia

   Św. Piotr Nolaskus