Na podstawie kalendarza kościelnego z uwzględnieniem dzieła ks. Piotra Skargi T.J. oraz innych opracowań i źródeł
na wszystkie dni całego roku ułożył
Ks. Władysław HozakowskiŻYWOTY  ŚWIĘTYCH   PAŃSKICH  -   spis  treści  wedle dni :    W R Z E S I E Ń

SPIS  TREŚCI  WEDLE  DNI

Wrzesień

Styczeń


   1.września

   Św. Idzi, opat i pustelnik

   2.września

   Św. Stefan, król węgierski

   3.września

   ŚŚw. Serafia i Sabina, męczenniczki
   Błog. Bronisława, Norbertanka

   4.września

   Św. Rozalia z Palermo, dziewica
   Św. Róża z Viterbo, dziewica

   5.września

   Św. Wawrzyniec Giustiniani, patryarcha Wenecyi

   6.września

   Św. Pambon z Nitryi, opat
   Błog. Wincenty z Akwila

   7.września

   Św. Regina, dziewica i męczenniczka

   8.września

   Narodzenie Najśw. Maryi Panny

   9.września

   Św. Piotr Claver

   10.września   

   Św. Mikołaj z Tolentino

   11.września

   Błog. Jan Gabryel Perboyre, kapłan i męczennik
   Błog. Bernara z Offida

   12.września

   Św. Gwidon z Anderlecht

   13.września

   Św. Mauryl z Angers, arcybiskup

   14.września

   Podwyższenie Krzyża Świętego

   15.września

   Św. Jan z Egiptu zwany Łokietek, pustelnik
   Św. Nikomedes, męczennik

   16.września

   Św. Cypryan z Kartaginy, biskup i męczennik

   17.września

   Pamiątka stygmatów czyli blizn Chrystusowych
   w św. Frańciszku z Asyżu

   18.września

   Św. Józef z Copertino

   19.września

   Św. January z Benewentu, biskup i męczennik

   20.września

   Św. Eustachy, męczennik

   21.września

   Św. Mateusz, apostół i ewangelista

   22.września

   Św. Maurycy i towarzysze, męczennicy

   23.września

   Św. Tekla, dziewica-męczenniczka

   24.września

   Błog. Władysław z Gielniowa
   Św. Gerard Sagredo, apostół Węgier

   25.września

   Św. Pacyfik z zakonu św. Frańciszka

   26.września

   ŚŚw. Cypryan i Justyna, męczennicy

   27.września

   ŚŚw. Elzeary i Delfina, małżonkowie
   Św. Kuźma i Damian, bracia-bliźniacy

   28.września

   Św. Wacław, król czeski

   29.września

   Św. Michał, archanioł

   30.września

   Św. Hieronim, nauczyciel Kościoła